Pridajte sa dnes Zistiť viac

ÚCTA K ŽIVOTU

Naším cieľom je prebudiť človeka k láske, radosti, vzájomnej úcte a spolupráci.
Pridajte sa ešte dnes a ukážte svoje krásne JA.
PODPORUJEME
dida.sk

Poradenstvo

Bezplatné poradenstvo pre deti a rodičov:

  • web noviny (rozvíjame)

  • anonymná web poradňa (vylepšujeme)

  • telefonická linka (hľadáme sponzora)

Médiá

Bezplatne rozdávame pohľadnice, nálepky, maľovanky, školské potreby s pozitívnymi motívmi a preventívnou tématikou.

Ďalšie mediálne aktivity zameriavame na náš cieľ v rámci ochoty médií byť nápomocný.

Klub

Aktivity s deťmi a rodičmi podľa ich požiadaviek a našich možností.

Život je voľba

môžme sa nechať viesť úctou k životu